none

Alkoholismin hoito

ALKOHOLISMI

Alkoholismi on sairaus, jolla on oma diagnostinen kriteeristönsä

Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut alkoholiriippuvuuden sairaudeksi jo 1950 luvulla. Suomen lääkäriseura Duodecim määrittelee alkoholismin krooniseksi ja uusiutuvaksi aivosairaudeksi. Sairaudesta voi siis toipua ja elää hyvää elämää, mutta sairaudesta ei voi parantua. Alkoholismin erityispiirteenä kyvyttömyys kontrolloida omaa alkoholinkäyttöään, sen psyykkisistä, sosiaalisista ja terveydellisistä seurauksista huolimatta.

”Alkoholismi on krooninen sairaus, jossa mieli ja elimistö tulee riippuvaiseksi alkoholin saamisesta. Alkoholiriippuvuudelle (alkoholismille) on ominaista alkoholin jatkuva, usein toistuva tai pakonomainen käyttö riippumatta käytön aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista.”
(Terveyskirjasto)

Alkoholismi on edelleen kaikista päihderiippuvuuksista yhteiskunnalle ja yksilöille eniten rahallisia kustannuksia ja ennen kaikkea inhimillisiä hätää ja pahaa oloa tuottava sairaus. Yleinen arvio on, että keskimäärin n.10% aikuisväestöstä sairastuu jossain vaiheessa elämäänsä alkoholiriippuvuuteen. Siis noin 400 000 henkilöä sairastaa alkoholismia. Tämän lisäksi alkoholistin elämässä ja lähipiirissä on keskimäärin 7–10 läheistä, joiden elämää alkoholismi varjostaa.

Alkoholismia on Suomessa jokaisessa yhteiskuntaluokassa. Henkilön varallisuudella, ammatilla tai perhetaustalla ei siis ole merkitystä itse sairastumisessa . Niiden merkitys tulee esille siinä, miten, miksi tai milloin henkilö alkaa käyttämään alkoholia. Riippuvuuteen sairastumiseen vaikuttaa sen sijaan voimakkaasti perinnöllinen alttius. Perinnöllinen alttius yhdessä toistuvan alkoholinkäytön kanssa aiheuttaa riippuvuuteen sairastumisen. Riippuvuuden kehittymiseen, siihen kuinka nopeasti riippuvuus ilmenee ja etenee vaikuttaa osittain myös henkilön yksilölliset ominaisuudet.

”Perintötekijät vaikuttavat voimakkaasti alkoholin ja muiden päihteiden käyttöön. Nillä ei tosin olen paljoakaan vaikutusta alkoholin käytön aloittamiseen, mutta huomattava merkitys aloitetun alkoholin käytön jatkumisessa ja riippuvuuden kehittymisessä. Muita alkoholin käyttöä selittäviä, kuten mielenterveydellisiä tekijöitä, voidaan pitää toissijaisina.” (Kirjasta pääasiana alkoholi, Kalervo Kiianmaa, Alkoholiriippuvuuden biologiset taustatekijät)

”Alkoholisteista 70% on työelämässä. Kun taas vastaavasti alkoholin riskikäyttäjistä ja kohtuukäyttäjistä työelämässä on 85%. Pelkkä riskikäyttö ei yleisesti syrjäytä työelämästä, alkoholismi sen sijaan tekee sen.” (Terveys 2000-kyselytutkimus, Halme ym. 2008)

Alkoholistille on tärkeää pitää yllä illuusiota siitä, että hänen juomisessaan ei ole mitään erikoista. Tätä illuusiota yleisesti pitää yllä ajatus siitä, että olen töissä ja hoidan raha-asiani. Tämä johtaa siihen, että sairaus etenee ensin hitaasti ja loppuvaiheessa yhä kiihtyvällä tahdilla. Kontrolloimattoman juomisen seuraukset näkyvät työelämässä ja oman talouden hoitamisessa monesti vasta tässä ns. loppuvaiheessa. Siksi on tärkeää ymmärtää ja tiedostaa, että riippuvuus on syntynyt, jo ennen kuin sen seuraukset alkavat näkymään laajemmin. Sen sijaan läheiset, perhe, puoliso ja lapset näkevät ja aistivat jo alkoholismin varhaisen vaiheen seuraukset. Kulissit romahtavat usein vasta paljon myöhemmin.

Alkoholismiin kuuluu oleellisena osana oman todellisen tilanteen kieltäminen, kykenemättömyys nähdä todellista tilaa. Alkoholistilla on jo sairauden alkuvaiheesta lähtien jatkuva tarve yrittää kontrolloida omaa alkoholinkäyttöään, kuitenkaan hän ei enää tähän kykene. Vähentämis- ja lopettamislupaukset pettävät toistuvasti. Tämä taas johtaa siihen, että läheisten luottamus katoaa. Samalla alkoholistin itsetunto laskee. Toistuvien epäonnistuneiden lopettamis- ja vähentämisyritysten seurauksena alkoholistin persoonallisuus muuttuu, iloisuus, hauskuus, elämänmyönteisyys ja positiivisuus katoavat. Tilalle tulee masentuneisuus, ahdistuneisuus, eristäytyneisyys sekä jatkuvat ristiriidat läheisten kanssa.
Alkoholismi on aina koko perheen ja lähipiirin sairaus, ei koskaan henkilökohtainen ongelma. Alkoholisti on sairastunut alkoholismiin ja läheiset alkoholistiin ja molemmat oireilevat.

ALKOHOLISMIN HOITO

Me Maivitassa tiedämme miten alkoholismia pitää lähestyä ja hoitaa. Maivitan tarjoama hoito-ohjelma on ennen kaikkea suunnattu alkoholismiin sairastuneen henkilön ja hänen läheistensä auttamiseen. Raitis elämä on mahdollista ja se tuo mukanaan monia mahdollisuuksia. Hoidostamme ja hoitoon hakeutumisesta sekä alkoholismin puheeksiotosta saat lisää tietoa olemalla yhteydessä henkilökuntaamme. Henkilökuntamme on alkoholismin hoidon ammattilaisia, meillä on sekä omakohtainen toipumiskokemus ja ammatillinen koulutus.

Me teemme työtämme välittäen sinusta ja läheisistäsi.

TÄRKEÄÄ HOITOTYÖSSÄ ON

  • välittää potilaalle tietoa riippuvuudesta ja sairauskäsityksestä
  • luoda uskoa ja luottamus siihen, että alkoholismista toipuminen on mahdollista

Potilaalle sillä, että hän saa tietää olevansa sairas, ei hullu tai moraalisesti vajaamittainen, on ratkaiseva merkitys. Hänellä on sairaus, joka on tunnettu ja kuvattu ja josta hän voi hankkia tietoa. Tämä tieto johtaa vuorostaan siihen, että hän voi ottaa vastuun paranemisestaan (toipuminen) ja oppia käsittelemään elämäänsä kunnolla. (Lars Söderling, Alkoholimin aakkoset)

”Vieroitushoidoilla vähennetään vieroitusoireita ja niihin liittyviä haittoja. Vieroitushoidot ovat kuitenkin vain pieni osa hoitoa ja pääasiassa hoito koostuu psyykkisen riippuvuuden hoidosta, jossa pyritään vähentämään pakonomaisuutta ja käytön tarvetta. Psyykkisen riippuvuuden hoito: psykososiaalinen ja lääkehoito (tarvittaessa).” (Lähde: THL)

Riippuvuuden määrittelyyn on olemassa esim. WHO:n julkaisema ICD-10 järjestelmän riippuvuusoireyhtymän kriteeristö, joka määritellään seuraavasti:

Kriteereistä vähintään kolmen on esiinnyttävä yhtäaikaisesti kuukauden ajan viimeisimpien 12 kuukauden aikana tai toistuvasti, mikäli jaksot ovat kuukautta lyhyempiä.

1. Esiintyy voimakas himo tai pakonomainen halu ottaa päihdettä
2. Kyky hallita päihteen käytön aloittamista, määrää tai lopettamista on heikentynyt
3. Esiintyy vieroitusoireita päihteen käytön päättyessä tai vähentyessä
4. Sietokyky kasvaa
5. Käyttö muodostuu elämän keskeiseksi asiaksi. Tämä voi ilmetä:
- muista merkittävistä kiinnostuksen kohteista tai tyydytyksen lähteistä luopumisena joko osittain
- tai kokonaan siten, että tuntuva osa ajasta kuluu päihteen hankkimiseen, käyttöön ja sen vaikutuksista toipumiseen
6. Käyttö jatkuu huolimatta sen aiheuttamista kiistattomista haitoista, joista käyttäjä on tietoinen tai joista hänen voidaan olettaa olevan tietoinen

Päihderiippuvuus on asia mistä täytyy puhua ja siitä voi toipua. Kun tarvitset tukea tai tietoa, soita Maivitaan 0400 315 069 neuvomme luottamuksella ja ilman veloitusta kaikissa päihteiden liikakäyttöön, riippuvuuteen ja sen hoitoon liittyvissä asioissa. Tavoitat meidät myös sähköpostilla info(a)maivita.fi.

maivita
Käytämme sivustollamme evästeitä tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.